استادان و کارمندان ما


sadasd
asda
حشمت الله محمدی
دیپارتمنت ثقافت اسلامی
داکترعنایت الله ستانکزی
د معالجوي طب پوهنځي علمي کادر
داکتر ضمیر حبیب زاده
د معالجوي طب پوهنځي علمي کادر
داکتر مدثر مومند
د معالجوي طب پوهنځي علمي کادر