کاریــــابی

کاریــــابی

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید. یک سال پس از فعالیت این نهاد، شاخه دوم آن در شهر کابل بنا نهاده شد. این نهاد، از همان آغاز، کیفیت بلند آکادمیک را پیش روی خود قرارداد و چنان مصرانه در این راه کوشید که در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی همه جانبه و درخششهای علمی و سرمایه گذاری در راه بهبودی امور درسی، به پوهنتون ارتقا یافت. در پوهنتون غالب همة قوانین، مقرره ها، و لوایح وزارت تحصیلات عالی اجراء می‌شوند و آنچه می تواند به ترویج دانش انجامد، همواره در محور توجه قرار داده می شود. کمیتۀ ارتقای کیفیت، کمیته بهبود و انکشاف کریکولم، مرکز تحقیقات علمی، مرکز تکنالوژی معلوماتی، کتاب خانۀ غنی عمومی و کتاب­خانه های فاکولته ها، هشت لابراتوار مجهز، کلنیک دندان، شفاخانۀ کادری، آماده بودن کتابهای درسی و ممد درسی، بازنگری دایمی از امور تدریسی و انجام کارها بربنیاد برنامه های قبلاَ تنظیم شده، همه و همه می‌رسانند که پوهنتون غالب برای دست یافتن به یک نهاد تحصیلی برتر متعهد است و هرگز کیفیت را فدای کیمیت نمی‌کند و از هزینه کردن در جاهایی که سبب ارتقای علمی محصلان و استادان می‌شود، دریغ نمی‌ورزد.


عنوان وظیفه کود وظیفه تاریخ اعلان تاریخ ختم موقعیت
آگهی استخدام استاد کار عملی دیپارتمنت نرسنگ عالی GI1402071107 2024-02-14 2024-02-23 هرات
استاد زبان انگلیسی GI1402061106 2024-02-14 2024-02-23 هرات