برگزاری مسابقهٔ قرآنی ترتیل

برگزاری مسابقهٔ قرآنی ترتیل

ریاست ارتباطات و امور فرهنگی و دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون غالب، روز دوشنبه، بیست و دوم رمضان ۱۴۴۵ هـ.ق. دور مقدماتی مسابقهٔ قرآنیِ ترتیل را در سطح پوهنتون غالب برگزار نمودند.
این برنامه با تلاوت قرآن‌کریم توسط گل‌محمد نوری، استاد انستیتیوت علوم صحی غالب آغاز گردیده، سپس عتیق‌الله رحمانی استاد پوهنتون غالب در رابطه به چه‌گونه‌گی برگزاری مسابقه معلومات ارائه نمود و پس از آن، مسابقه آغاز گردید. 
قابل ذکر است که در این دور، بیش از هفتاد محصل به رقابت پرداختند و نهایتاً پنج‌ به‌ترین انتخاب و به فینال مسابقۀ ترتیل معرفی شدند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، سیزدهم حمل ۱۴۰۳ هـ. ش/ بیستم و دوم رمضان ۱۴۴۵هـ.ق
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات