ارائۀ نتایج تحقیق "نقش تکنالوژی در مدیریت داده‌ها(مطالعۀ موردی: شرکت‌های خصوصی هرات)"

ارائۀ نتایج تحقیق "نقش تکنالوژی در مدیریت داده‌ها(مطالعۀ موردی: شرکت‌های خصوصی هرات)"

نتایج تحقیق "نقش تکنالوژی در مدیریت داده‌ها(مطالعۀ موردی: شرکت‌های خصوصی هرات)" با پژوهش‌گریِ محمدمسعود بهره، کادر علمی پوهنځی کمپیوترساینس غالب، که از طریق مرکز تحقیقات علمی غالب حمایت و اجرایی شده بود، ارائه گردید. 
این برنامه روز چهارشنبه، هجدهم دلو ۱۴۰۲ هـ.ش. در سالون نشست‌های پوهنتون غالب هرات، برگزار گردید. در این برنامه، مسؤولان تحقیقات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، نهادهای تحقیقاتی، استادان پوهنتون و تعدادی از شرکت‌های خصوصی حضور داشتند. 
شرح جزئیات برنامه:
در این محفل، پس از تلاوت قرآن کریم، دکتر محمدطاهر تنزه‌ای، معاون علمی پوهنتون غالب، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، به معرفی جای‌گاه تحقیق و محقق پرداخته و در مورد مرکز تحقیقات غالب معلومات ارائه نمود. سپس استاد محمدمسعود بهره، هدف تحقیق کنونی، نتایج به‌دست‌آمده و پیش‌نهادات را خدمت حاضران ارائه نمود و در پایان، فُرم ارزیابی نتایج تحقیق، با شرکت‌کننده‌گان برنامه شریک ساخته شد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، ۱۹ دلو ۱۴۰۲ هـ.ش/ ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۴۴۵
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات