سفر هیئت‌علمی پوهنتون غالب به نخستین‌کنگرۀ بین‌المللی جمعیت پای‌دار، آیندۀ مطمئن و دومین‌جشن‌وارۀ هنر در مامایی (قابله‌گی)

سفر هیئت‌علمی پوهنتون غالب به نخستین‌کنگرۀ بین‌المللی جمعیت پای‌دار، آیندۀ مطمئن و دومین‌جشن‌وارۀ هنر در مامایی (قابله‌گی)

هیئت‌علمی پوهنتون غالب، تحت ریاست پوهاند محمدناصر ره‌یاب، رئیس پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، که جهت اشتراک به نخستین کنگرۀ بین‌المللی جمعیت پای‌دار، آیندۀ مطمئن و دومین جشن‌واره‌ی هنر در مامایی (قابله‌گی) به ایران سفر کرده بود، با دست‌آوردهای قابل اعتنایی از سفر بازگشت. در نشست‌های علمی، استادان غالب: بانو دکتور ستارزاده، دکتور علی‌احمد محمدی و دکتور سیدحسین موسوی، با ارائۀ مقاله‌های پُربار علمی، خوش‌درخشیدند و سپاس‌نامه دریافت کردند.‌ بانو ستارزاده نوشتار پژوهشی خود را به زبان انگلیسی ارائه نمود. داوران  آن را از پژوهش‌های برتر کنگره شناختند. تصدیق‌نامۀ بانو ستارزاده اهدای جایزۀ نقدی را نیز با خود داشت. دانش‌گاه خراسان شمالی، برای دکتور حبیب‌زاده، که در امر برقراری پیوندهای اکادمیک میان دانش‌گاه خراسان شمالی و پوهنتون غالب، کوشش‌های فراوان نموده است، تقدیرنامه‌یی را تفویض کرد. 
در حاشیۀ نشست‌های علمی، در حالی که شاهین‌فر، رئیس دانش‌گاه، بهرام بیباک معاون علمی، اسماعیلی، معاون آموزشی و رئیسان دانش‌کده‌ها و شفاخانه‌ها، هیئت علمی پوهنتون غالب را هم‌راهی می‌کردند، از شفاخانۀ امام‌ حسین، شفاخانۀ معالجه‌وی دندان و مجتمع دانش‌‌گاهی خراسان شمالی دیدارهایی به‌عمل آمد. شفاخانه‌های بوجنورد و دانش‌گاهای آن از امکانات خوبی برخوردار استند، که با عملی‌ساختن تفاهم‌نامه، می‌توان از آن‌ها بهرۀ بهینه برد. 
در این دیدارها، که با محبت‌ها و اسقبال گرم مهمان‌داران هم‌راه بود، تفاهم‌نامه‌یی که پیش از این با ریاست قبلی دانش‌گاه خراسان شمالی به امضا رسیده بود، تجدید گردید.‌ هر دو طرف علاقه‌مندی خود را در راستای اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه اعلام داشتند و وعده سپردند، که از هیچ‌گونه هم‌کاری دریغ نمی‌ورزند. هیئت ره‌بری دانش‌گاه خراسان شمالی، در پهلوی ارائۀ وبینارها و سمینارها و کنفرانس‌های حضوری و تبادل تجربیات علمی، علاقه‌مندی بیش‌تر در راستای آماده‌ساختن زمینۀ تحصیل در مقطع لیسانس و ماستری در رشته‌های قابله‌گی و انستیزی و اورجانس را داشتند. ریاست دانش‌گاه بوجنورد وعده سپرد، که برای محصلانی که به خراسانی شمالی می‌آیند سهولت‌های لازم را فراهم می‌سازد. 
پس از دو روز (۲۴ و ۲۵ عقرب)، هیئت با دست‌آوردهای مغتنمی به کشور بازگشت. دیدگاه ما این است که با استفاده از زمینه‌های فراهم‌شده، باید در رفع کم‌بود‌ها و بلندبردن کمی و کیفی علمی، آن‌چه از ما ساخته‌است، انجام دهیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، ۲۹ عقرب ۱۴۰۲/ ششم جمادی‌الاول ۱۴۴۵
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات